P˘rodnÝctvo


Gynekologická ambulancia
 
Gyn sante, s.r.o.
Mýtna ulica číslo 5
811 07 Bratislava
 
tel. : 02/544 352 18

+421 905 452 584
gazomartin@gmail.com
 
www.gynsante.sk

TOPlist
Objednávanie online

Pozor, zmena!
Ambulancia presťahovaná na novú adresu:
Polinklinika Mýtna
Mýtna ulica číslo 5
81107 Bratislava