P˘rodnÝctvo


Gynekologická ambulancia
 
Gyn sante, s.r.o.
Limbová ulica 5
833 05 Bratislava 37
 
tel. : 02/544 352 18

+421 905 452 584
gazomartin@gmail.com
 
www.gynsante.sk

TOPlist
Objednávanie online

Pozor, zmena!
Od 1.6.2019 bude ambulancia na novej adrese:
Poliklinika Mýtna ul. 5
4. poschodie.
Číslo dverí: 417